บทความเรื่องจิตรกรรม

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

จิตรกรรม (อังกฤษ: painting)เป็นงานศิลปที่แสดงออกด้วยการวาดระบายสีแล้วหลังจากนั้นก็การจัดองค์ประกอบความสวยอื่นเพื่อเกิดภาพ2มิติไม่มีความลึกหรือนูนครึ้มจิตรกรรมเป็นกิ้งก้านหนึ่งของทัศนศิลป์ผู้ทำงานจิตรกรรมมักเรียกว่าช่างวาดเขียน

จอห์นแคนาเดย์(John Canaday)ได้ให้คำจำกัดความของจิตรกรรมไว้ว่าจิตรกรรมเป็นการระบายชั้นของสีลงบนที่ราบรองรับเป็นการจัดรวมกันของทรงและก็สีที่เกิดขึ้นมาจากการเตรียมพร้อมของดาราแต่ละคนในการเขียนภาพนั้นพจนานุกรมศัพท์อธิบายว่าเป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพื้นที่ราบรองรับด้วยการฉุดป้ายขีดขูดเครื่องมือจิตรกรรมลงบนที่ราบรองรับ

ภาพจิตรกรรมที่โบราณที่สุดที่มีชื่ออยู่ที่ถ้ำChauvetในประเทศฝรั่งเศสซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนอ้างถึงว่าแก่ราว32,000ปีเป็นภาพที่สลักรวมถึงระบายสีด้วยโคลนแดงรวมทั้งสีย้อมดำแสดงรูปม้าแรดสิงโตควายแมมมอธหรือมนุษย์ซึ่งถูกใจกำลังล่าสัตว์

การจำแนก

แบ่งแยกได้ตามลักษณะผลงานที่หมดและก็วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์เป็น2ชนิดเป็นภาพวาดและจากนั้นก็รูปภาพ

  • จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) จิตรกรรมภาพวาด เรียกเป็นศัพท์ทัศนศิลป์ภาษาไทยได้หลายคำ คือ ภาพวาดเขียน ภาพวาดเส้น หรือบางท่านอาจเรียกด้วยคำทับศัพท์ว่า ดรอว์อิง ก็มี ปัจจุบันได้มีการนำอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนภาพและวาดภาพ ที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากมาใช้ ผู้เขียนภาพจึงจึงอาจจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการเขียนภาพ ภาพวาดในสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาพวาดลายเส้น และ การ์ตูน (ปัจจุบันเฉพาะทางภูมิศาสตร์)
  • จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) ภาพเขียนเป็นการสร้างงาน 2 มิติบนพื้นระนาบด้วยสีหลายสีซึ่งมักจะต้องมีสื่อตัวกลางระหว่างวัสดุกับอุปกรณ์ที่ใช้เขียนอีก ซึ่งกลวิธีเขียนที่สำคัญ คือ
  1. การเขียนภาพสีน้ำ Water Colour Painting)
  2. การเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Painting)
  3. การเขียนภาพสีอะคริลิก (Acrylic Painting)
  4. การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง (Fresco Painting)
  5. จิตรกรรมแผง (Panel Painting)

จัดประเภทตามตอนรวมทั้งแหล่งประดิษฐ์อาทิเช่น