บทความเรื่องตึกระฟ้า

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

อาคารสูง (อังกฤษ: skyscraper)ในยุโรปจะซึ่งก็คือตึกที่มีความสูง152.4เมตรขึ้นไป(ถึงแม้กับทวีปอื่นๆจะใช้มาตรฐานนาๆประการ)โดยอาคารสูงส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำงานโรงแรมหรือที่พักอาศัยในตอนคริสต์ศตวรรษที่19นั้นยังไม่มีตึกที่สูงเกินกว่า6ชั้นเนื่องจากผู้คนไม่ต้องการที่จะอยากเดินขึ้นบันไดสูงและไม่สามารถปั๊มน้ำให้สูงไปกว่า15เมตรได้อาคารสูงเริ่มเป็นไปได้หลังจากการประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งปั๊มน้ำและก็การสร้างลิฟต์

เดี๋ยวนี้ที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดในโลกเป็นตึกบูร์จติดอยู่ลิฟาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความสูงทั้งสิ้น828เมตร(2,717ฟุต)มีจำนวน163ชั้นโดยมีพิธีกรรมเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4เดือนมกราคม พ.ศ.2553