บทความเรื่องเกาะ

เกาะ (อังกฤษ: island)เป็นหลักดินที่ปิดล้อมด้วยน้ำมีขนาดเล็กกว่าทวีปอาจอยู่ในห้วงสมุทร มหาสมุทร ทะเลสาบหรือแม่น้ำเกาะขนาดเล็กเรียกว่าเกาะเล็กเกาะน้อย (isle) ซึ่งรวมถึงอะทอลล์ (atoll)หรือเกาะต้นปะการังวงแหวนแล้วก็เกาะปริ่มใจน้ำ (keyหรือcay)ที่เป็นเกาะขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นน้ำเกาะหลายเกาะที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเกาะ (archipelago)

อาจแบ่งเกาะได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆเป็นเกาะขอบทวีป (continental island) เกาะแม่น้ำ (river island)แล้วก็เกาะภูเขาไฟ (volcanic island)นอกเหนือจากนี้ยังมีเกาะเทียม (artificial island)ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ปรารถนาอ้างอิง