บทความเรื่องไม้ต้น

ต้นไม้เป็นพืชนานปีซึ่งมีลำต้นยาวกิ่งแล้วก็ใบในสปีชีส์ส่วนใหญ่ครั้งคราวนิยามคำว่าไม้ต้นอาจแคบลงโดยรวมเฉพาะพืชไม้(woody plant)เท่านั้นเป็นพืชที่ใช้เป็นไม้หรืความสูงกว่าที่เจาะจงในความหมายกว้างที่สุดไม้ยืนต้นรวมปาล์ม เฟิร์นต้น กล้วยแล้วหลังจากนั้นก็ไผ่

ไม้ยืนต้นมักแก่ยืน1บางต้นอยู่ได้หลายพันปีต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง115.6เมตรและจากนั้นก็มีความสูงได้มากที่สุดตามแนวคิด130เมตร2ต้นไม้เกิดขึ้นบนโลกทันเวลาราว370ล้านปีแล้วต้นไม้ไม่ใช่กลุ่มทางชั้นกฎแต่เป็นกลุ่มพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒทุ่งข้าวลำต้นและก้านไม้เพื่อสูงเหนือพืชอื่นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแดดให้ได้มากที่สุด